ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search
Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΟ RESILIENCE

Την Κυριακή, 12 Μαΐου 2024, έγινε η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του RESILIENCE και της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος», η οποία, στο παρόν στάδιο, εντάσσεται στο πρόγραμμα ως παρατηρητής

Η έναρξη της συνεργασίας προέκυψε έπειτα από σύσταση και πρόταση της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, μέλους του RESILIENCE, η οποία συνεργάζεται με την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος». Προκύπτει επίσης από την πρόθεση του RESILIENCE για ένταξη στο πρόγραμμα χωρών που δεν εκπροσωπούνταν έως τώρα. 

Η συμφωνία υπογράφηκε στο Παραλίμνι, κατά την έναρξη του Ζ΄Διεθνούς Συνεδρίου Κυπριακής Αγιολογίας (12-15 Μαΐου 2024), το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος». 

Το RESILIENCE εκπροσώπησε ο Καθηγητής Hans-Peter Grosshans (University of Münster) και την Ακαδημία ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος και η Εκτελεστική Διευθύντρια Δρ Χριστίνα Κάκκουρα.

Η παρουσίαση του RESILIENCE και η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στην παρουσία του αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, του εκπροσώπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και μελών του RESILIENCE-εκπροσώπων της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, του Προέδρου της Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο και του Αναπληρωτή Διευθυντή της Δρος Νικόλαου Ασπρούλη, καθώς και μεγάλου αριθμού ακαδημαϊκών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

RESILIENCE

Το RESILIENCE είναι μια μοναδική, διεπιστημονική και ανατροφοδοτική ερευνητική υποδομή για τις θρησκευτικές σπουδές, η οποία οικοδομεί μια πλατφόρμα υψηλής λειτουργικότητας, παρέχοντας διαρκώς εξελισσόμενα εργαλεία και μεγάλα δεδομένα σε μελετητές από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούνται με το θρησκευτικό φαινόμενο στη διαχρονική και συγχρονική του ποικιλία.

Το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Υποδομές Έρευνας (ESFRI) συμπεριέλαβε το RESILIENCE στον Οδικό του χάρτη το 2021. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η ερευνητική υποδομή RESILIENCE θα έχει θέση στο στρατηγικό πλαίσιο για τις Ερευνητικές Υποδομές στον χώρο της Ευρωπαϊκής Έρευνας.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Το ακρωνύμιο RESILIENCE σημαίνει Υποδομή Θρησκευτικών Σπουδών: Εργαλεία, Ειδίκευση, Συνεργασία και Κέντρα.

Όπως αναφέρεται, η αποστολή του RESILIENCE είναι να εξυπηρετεί την έρευνα βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ψηφιακά και πραγματικά δεδομένα για τη θρησκεία και σε προηγμένα εργαλεία, υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές και εμπειρογνωμοσύνη για νέα, ψηφιακή και προσανατολισμένη στα δεδομένα έρευνα για τη θρησκεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το RESILIENCE επιδιώκει να διευκολύνει την έρευνα για τη βελτίωση της γνώσης και της κατανόησης της θρησκείας. Για τον σκοπό αυτό, το RESILIENCE φέρνει σε επαφή μελετητές και επαγγελματίες, καθώς και εγκαταστάσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, γνώσεων και προσεγγίσεων στον επιστημονικό τομέα της έρευνας για τη θρησκεία. Δημιουργεί επίσης ένα σύστημα μόνιμων ανταλλαγών με τους χρήστες σε όλα τα επίπεδα της ερευνητικής εμπειρίας και προσανατολίζει τις υπηρεσίες του αυστηρά στις ανάγκες των χρηστών σε όλη την Ευρώπη.

Στο παρόν στάδιο το RESILIENCE  επιδιώκει να ενισχύσει την έρευνα και μελέτη των θρησκευτικών σπουδών συνδέοντας ανθρώπους μέσω νέων συνεργασιών και ερευνητικών έργων. Το RESILIENCE επικεντρώνεται στην άμεση εμπλοκή των χρηστών, εισάγοντας τους σε υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων και εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα που συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος RESILIENCE είναι:

 • Albanian University UFO (Αλβανία)
 • Bar-Ilan University (Ισραήλ)
 • École Pratique des Hautes Études (Γαλλία)
 • Fondazione per le Scienze Religiose (Ιταλία)
 • Institut für Angewandte Informatik (Γερμανία)
 • KU Leuven (Βέλγιο)
 • Leibniz Institute of European History (Γερμανία)
 • Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Βουλγαρία)
 • Theological University of Apeldoorn (Ολλανδία)
 • University of Sarajevo (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
 • Uniwersytet Warszawski (Πολωνία)
 • Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου (Ελλάδα)
 • Westfälische Wilhelms-Universität Muenster (Γερμανία)

 

Συνεργαζόμενοι φορείς είναι:

 • NOSTER, Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Ολλανδία)
 • University Library Tübingen with its Index Theologicus (Γερμανία)

 

Παρατηρητές είναι:

 • University of Ljubljana (Σλοβενία)
 • New Georgian University (Γεωργία)
 • Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» (Κύπρος)
 • Tilburg University (Ολλανδία)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Ολλανδία)

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» είναι το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο από την Κύπρο που συμμετέχει στο πρόγραμμα και φιλοδοξεί μέσω αυτού να αποτελέσει τον ερευνητικό φορέα που θα δώσει τη δυνατότητα σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές να μελετήσουν τις θρησκευτικές σπουδές με σύγχρονα μέσα και να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην προσπάθεια της προσέγγισής τους σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις. 

Η ένταξη στο RESILIENCE αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» να συνδιαλεχθεί και να συνδιαλλαγεί με άλλα ιδρύματα και φορείς, αποσκοπώντας στην ολοκλήρωση του στόχου του προγράμματος. Ταυτόχρονα, με την ένταξη της Ακαδημίας στο RESILIENCE ενισχύεται η προσπάθεια του προγράμματος να προσελκύσει και άλλους συνεργαζόμενους φορείς από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

EL