Ψηφιακά Μελετήματα

The "Saint Epiphanios" Cultural Academy publishes online scientific studies from the broader field of Humanities and Social Sciences.

Information about the online journal.

Information about authors.

The series is Open Access

Online ISSN: 2672-8397

   The work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ψηφιακά Μελετήματα 2 (December 2021)  

Author: Georgios Kakkouras

Title: Περί Νεομαρτύρων και Κύπριοι Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας

Download PDF

Browse here:

Ψηφιακά Μελετήματα 1 (May 2021)  

Author: Metropolitan of Constantia and Famagusta Vasileios

Title: Ἰησοῦς Χριστός: τὸ ὕδωρ, ὁ ἄρτος καὶ τὸ φῶς τῆς ζωῆς

Download PDF

Browse here: