Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Ἀκτὶς»

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη «Ἀκτὶς» της Πολιτιστικής Ακαδημίας – Ερευνητικού Κέντρου «Άγιος Επιφάνιος» αποτελεί ψηφιακή τράπεζα πληροφοριών όπου συγκεντρώνεται και διατίθεται στους ερευνητές υλικό που σχετίζεται με την Κυπριακή Αγιολογία, χειρόγραφο και εκδεδομένο. 

Βασικός στόχος της δημιουργίας ενός ψηφιακού αποθετηρίου προσιτού στους ερευνητές είναι συμβάλει στην προώθηση της έρευνας στο πεδίο της σπουδής της Κυπριακής Αγιολογίας, αναπόσπαστου τμήματος του πολιτισμού, της ιστορίας και της ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου. 

Η «Άκτὶς» αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ποικιλοτρόπως στη μελέτη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας της Κύπρου.