ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Ψηφιακά Μελετήματα

Στη σειρά Ψηφιακά Μελετήματα εκδίδονται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» σε ηλεκτρονική μορφή πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέματα από τo ευρύ ερευνητικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Πληροφορίες για τη σειρά.

Πληροφορίες για συγγραφείς.

Η σειρά Ψηφιακά Μελετήματα είναι ανοικτής πρόσβασης.

Online ISSN: 2672-8397

   Οι εργασίες χορηγούνται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Ψηφιακά Μελετήματα 2 (Δεκέμβριος 2021)  

Συγγραφέας: Γεώργιος Κάκκουρας

Τίτλος: Περί Νεομαρτύρων και Κύπριοι Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας

Λήψη αρχείου PDF

Ξεφυλλίστε εδώ:

Ψηφιακά Μελετήματα 1 (Μάιος 2021)  

Συγγραφέας: Μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου Βασίλειος

Τίτλος: Ἰησοῦς Χριστός: τὸ ὕδωρ, ὁ ἄρτος καὶ τὸ φῶς τῆς ζωῆς

Λήψη αρχείου PDF

Ξεφυλλίστε εδώ:

EL