ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Η Σχολή, ως μέρος της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού, συμβάλλει στην προώθηση της Ψαλτικής Τέχνης, μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από την Κύπρο και το εξωτερικού.

Η Σχολή έχει ως στόχο τη διάδοση της Ψαλτικής Τέχνης, κυρίως μέσα από τη διδασκαλία. Τα μαθήματα παραδίδονται από καταρτισμένους διδασκάλους και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της Βυζαντινής Μουσικής, ώστε να επιτυγχάνεται η θεωρητική και πρακτική ενασχόληση με όλες τις πτυχές της Ψαλτικής Τέχνης. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων σπουδών, δίνεται η δυνατότητα απόκτησης Πτυχίου και Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής.

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και περιγραφή μαθημάτων εδώ.

EL