ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σεμινάρια – Εργαστήρια – Διαλέξεις

Μέσα στο πλαίσιο των δράσεων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» διοργανώνονται, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις για ερευνητές, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ειδικοί επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό μπορούν να παρουσιάζουν εξειδικευμένα θέματα από τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, που άπτονται του ελληνικού και χριστιανικού κόσμου και πολιτισμού, από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

EL