Σεμινάρια – Εργαστήρια – Διαλέξεις

Μέσα στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων της Πολιτιστικής Ακαδημίας – Ερευνητικού Κέντρου «Άγιος Επιφάνιος» διοργανώνονται, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις για ερευνητές, φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο.