ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Πρόγραμμα συγκέντρωσης αρχειακού υλικού
Μονής Αγίας Νάπας

Slider 4

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού και η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου πραγματοποιούν ερευνητικό πρόγραμμα συλλογής αρχειακού υλικού. Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση και διάθεση αρχειακού υλικού που αφορά τη νεότερη και σύγχρονη ιστορία και δραστηριότητα της Μονής της Αγίας Νάπας. 

Το αρχειακό υλικό που συγκεντρώνεται συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια καταγραφής, διαφύλαξης και προβολής της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της Κύπρου, υλικής και άϋλης. Μέσω του αρχειακού υλικού επιδιώκεται η ανάδειξη της Μονής Αγίας Νάπας ως φορέα της κληρονομιάς αυτής και ως ζωντανού μνημείου και χώρου εκκλησιαστικής ζωής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης δια μέσου των αιώνων.

Καλούνται ιδιώτες και φορείς που διατηρούν σχετικό υλικό να το διαθέσουν. Το υλικό μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονής
  • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από το εσωτερικό του ναού
  • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Μονή (γάμοι, βαπτίσεις)
  • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν την εκκλησιαστική ζωή της Μονής (γιορτές, πανηγύρεις, προσκυνηματικές εκδρομές)
  • Φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που να αποτυπώνουν την κοινωνική προσφορά και δράση της Μονής (ως προορισμός εκπαιδευτικών εκδρομών, ως χώρος φιλοξενίας αιθουσών δημοτικού σχολείου, ως συνεδριακό κέντρο κ.λπ.)
  • Χειρόγραφα και έγγραφα σχετικά με τη Μονή
  • Χάρτες
  • Έργα εικαστικού ενδιαφέροντος (γκραβούρες-χαρακτικά, σχέδια, ιχνογραφήματα, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ξυλογραφίες)
  • Βιβλία


Διαδικασία διάθεσης αρχειακού υλικού:
Ο κάτοχος του υλικού (αναλογικού ή ψηφιακού) προβαίνει σε υπογραφή ειδικής συμφωνίας με την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» και την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

Το αρχειακό υλικό που παραχωρείται σε αναλογική μορφή ψηφιοποιείται και επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει κάποια άλλη ειδική διευθέτηση.

Ο κάτοχος του υλικού διατηρεί τα Πνευματικά Δικαιώματα του υλικού του, εκτός εάν ο ίδιος ζητήσει κάποια άλλη ειδική διευθέτηση.

Αναφορά της πηγής του υλικού γίνεται σε κάθε περίπτωση χρήσης του υλικού.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε μαζί μας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@agiosepifanios.com, pndiaconia@imconstantias.org.cy και τηλεφωνικά στα 23812456/23812457.

EL