ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

cover_page-0001

Στον τρίτο τόμο της σειράς Ιστορικά και Θεολογικά Μελετήματα  δημοσιεύονται τα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Αγιολογικού Συνεδρίου, με τίτλο «Ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο στὸν ἅγιο Νεόφυτο τὸν Ἔγκλειστο (4ος-12ος αἰ.)».

Η έκδοση των Πρακτικών εκτείνεται σε 763 σελίδες και την επιμέλεια έχουν ο Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου, η Δρ Χριστίνα Κάκκουρα, ο Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Χριστοδούλου και ο Πρεσβύτερος Νικόλαος Παπαντωνίου.

Τα Πρακτικά περιέχουν τη γραπτή μορφή είκοσι τεσσάρων ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» και πραγματοποιήθηκε στο Παραλίμνι, μεταξύ 13-15 Φεβρουαρίου 2014.

Των ανακοινώσεων προηγούνται περιλήψεις όλων των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, στην ελληνική και αγγλική.

Οι πρωτότυπες μελέτες που συγκεντρώνονται στον τόμο στοχεύουν να συμβάλουν στη μελέτη και προώθηση της Κυπριακής Αγιολογίας.

Διάθεση: Βιβλιοπωλείο Μυριόβιβλος Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας

Τηλ.: 23741574

Email: info@agiosepifaniosacademy.com

ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

EL