ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Στη σειρά Ιστορικά και Θεολογικά Μελετήματα εκδίδονται τα Πρακτικά των Διεθνών Αγιολογικών Συνεδρίων.

Κυπριακὴ Ἁγιολογία. Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Χριστίνα Κάκκουρα, Πρωτοπρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Νικόλαος  Παπαντωνίου
Έτος έκδοσης: 2021
Αριθμός σελίδων: 763
ISBN: 978-9963-9877-3-3                ISSN: 2672-846X

Περισσότερα

Κυπριακὴ Ἁγιολογία. Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης
Έτος έκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 590
ISBN: 978-9963-9381-9-3 

Περιλήψεις εισηγήσεων

Βιβλιοκρισία του τόμου των Πρακτικών από τον Δρα Δημήτριο Αγορίτσα, Βυζαντινά 34 (2016) 388-393

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας. Πατὴρ καὶ Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρακτικὰ Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης
Έτος έκδοσης: 2012
Αριθμός σελίδων: 628
ISBN: 978-9963-9381-1-7

Παρουσίαση του τόμου

EL