Στη σειρά Ιστορικά και Θεολογικά Μελετήματα εκδίδονται τα Πρακτικά των Διεθνών Αγιολογικών Συνεδρίων.

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Πρωτοπρ. Χρυστόστομος Νάσσης
Έτος: 2015
Σελίδες: 590
ISBN: 978-9963-9381-9-3 

Βιβλιοκρισία του τόμου των Πρακτικών από τον Δρα Δημήτριο Αγορίτσα, Βυζαντινά 34 (2016) 388-393

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Πρωτοπρ. Χρυστόστομος Νάσσης
Έτος: 2012
Σελίδες: 628
ISBN: 978-9963-9381-1-7