ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ιερά Μονή Παναγίας
Αγίας Νάπας

Η Ιερά Μονή Παναγίας Αγίας Νάπας αποτελεί την έδρα της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτου Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού και είναι ένας χώρος με μακραίωνη ιστορία.

Στη Μονή πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019 αρχαιολογικές ανασκαφές υπό την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, οι οποίες έφεραν στο φως σημαντικά στοιχεία και ευρήματα. 

Ο χώρος θα λειτουργήσει ως το κέντρο του Ινστιτούτου Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού το 2023 και ως Μουσείο το 2024.

ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΤΣΙΔΗ, Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ (1991)

EL