ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Κέντρο κοινωνικής προσφοράς «Άρτος»

Έχοντας ως σκοπό την προσφορά προς την κοινωνία και τον πολιτισμό, μέσα από σειρά δράσεων, το Κέντρο «Άρτος» επιδιώκει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, στους τομείς της ευημερίας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.

Στο Κέντρο θα αναπτύσσονται προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με τις προσπάθειες για διατήρηση της ειρήνης στην Κύπρο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, την απόδοση δικαιοσύνης, τη διασφάλιση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσα στο πλαίσιο της εν Χριστώ αγάπης και διακονίας προς τον πλησίον. Οι δράσεις αυτές του Κέντρου θα καταστούν εφικτές με την άμεση συνεργασία του Κέντρου με την Εκκλησία Κύπρου και τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας και Αντιοχείας.

EL