Κέντρο κοινωνικής προσφοράς «Άρτος»

Έχοντας ως σκοπό την προσφορά προς την κοινωνία και τον πολιτισμό, μέσα από σειρά δράσεων, το Κέντρο «Άρτος» συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, στους τομείς της ευημερίας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας.