ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ερευνητικά Προγράμματα και
Ερευνητικές Υποτροφίες

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού αποβλέπει, σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα, στη διαμόρφωση Ερευνητικών Προγράμματων, για την υλοποίηση των σκοπών της για προώθηση της έρευνας, μελέτης και προαγωγής της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής.

Μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα επιδιώκει να στηρίξει καινοτόμες ιδέες και πρωτότυπα ερευνητικά έργα που αποσκοπούν στη διαμόρφωση, ενίσχυση, προβολή και προώθηση των πνευματικών δεσμών του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού της Κύπρου και των χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Κυρίως μέσα από δράσεις και προγράμματα επιδιώκει να προβάλει την ιστορική, γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θρησκειών και πολιτισμών. Ταυτόχρονα, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων, αποβλέπει στη διερεύνηση της ελληνικής και χριστιανικής ταυτότητας των πολιτισμών της Ανατολής και στην καλλιέργεια και διατήρησή της.Επίσης, επικεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων όπως η γραμματολογική παραγωγή, η Θεολογία, η μελέτη χειρογράφων και γλωσσών, και γενικά σε θέματα από τους τομείς των Ανθρωπιστικήν και Κοινωνικών Επιστημών.

Με τη χορήγηση Ερευνητικών Υποτροφιών η Ακαδημία επιδιώκει να στηρίζει την επιτόπια (in situ) έρευνα ακαδημαϊκών, προερχόμενων κυρίως από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σε αρχεία, αρχαιολογικούς χώρους, εκκλησιαστικά και άλλα μνημεία, αντικείμενα ή μέσα πολιτισμού στην Κύπρο, σε μια απόπειρα ενθάρρυνσης της έρευνας της περιοχής και της προσπάθειας αναδίφησης στον πολιτισμό και τις συνδέσεις μεταξύ των χωρών.

Οι Ερευνητικές Υποτροφίες δύνανται να παραχωρούνται σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια των σπουδών τους, νέους ερευνητές στα πρώτα στάδια της έρευνάς τους, καταξιωμένους ερευνητές και ακαδημαϊκούς, εμπλεκόμενους στους τομείς των επιστημών, γραμμάτων και τεχνών, οργανωμένους φορείς και σύνολα. 

Πληροφορίες για τα Ερευνητικά Προγράμματα και τις Ερευνητικές Υποτροφίες θα ανακοινώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συμμετοχή της Πολιτιστικής Ακαδημίας “Άγιος Επιφάνιος” στο Ερευνητικό Πρόγραμμα La lettera e il Leone: Venetian Epigraphs on Cyprus του Ca’ Foscari University of Venice και του The Cyprus Institute – STARC

Περισσότερα

 

Συμμετοχή της Πολιτιστικής Ακαδημίας “Άγιος Επιφάνιος” στο Δ΄Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών της Βυζαντινολογικής Εταιρείας Κύπρου (Λευκωσία, 17-19 Μαρτίου 2023)

Περισσότερα

EL