ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επιστημονική Επιτροπή
Ερευνητικού Έργου Αγίας Νάπας

ΜΟΝΗ IMG_0887_1

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και προβολής της Μονής Αγίας Νάπας πραγματοποιείται από διεθνή επιστημονική ομάδα διεπιστημονικό ερευνητικό έργο.

  1. Brigitta Schrade, Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης, Freie Universität Berlin, Γερμανία
  2. Lorenzo Calvelli, Καθηγητής, Universita Ca’ Forcari di Venezia, Ιταλία
  3. Max Ritter, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg Universität Mainz, Γερμανία
  4. Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, Διευθυντής Ιδρύματος Φοίβου Σταυρίδη, Κύπρος
  5. Sven Brummack, Αρχαιολόγος, Freie Universität Berlin, Γερμανία
  6. Theo Lerle, Ελληνιστής
  7. Dalila Meenen, Ιστορικός Τέχνης, Centre André Chastel, Γαλλία
  8. Guido Petras, Μουσειολόγος, Ariadne Exklusive Museumsführungen, Γερμανία
  9. Julia Pohlenz, Αρχαιολόγος
EL