ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κέντρο εκμάθησης γλωσσών
ΓΕΦΥΡΕΣ

Στο Κέντρο Εκμάθησης Γλωσσών ΓΕΦΥΡΕΣ θα λειτουργούν από το 2023:

1. Θερινό σχολείο εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να μάθουν Ελληνικά και να έρθουν σε επαφή με τον Ελληνικό Πολιτισμό και τον σύγχρονο ελληνόφωνο κόσμο.  απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μη φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, ομογενείς και αλλοδαπούς.

Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις και  Ερευνητικά Προγράμματα που θα πραγματοποιούνται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος». Θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε επισκέψεις σε θρησκευτικά μνημεία και κέντρα φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έντοπος» της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος».

2. Επιμορφωτικό πρόγραμμα εκμάθησης βιβλικών γλωσσών

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής και εβραϊκής γλώσσας που επιθυμούν να κατανοήσουν τα πρωτότυπα βιβλικά κείμενα.

3. Σεμινάρια εκμάθησης γλωσσών και διαλέκτων της Μέσης Ανατολής

 Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν τις γλώσσες και διαλέκτους της Μέσης Ανατολής, ώστε να τις αξιοποιήσουν στο πλαίσιο των ερευνητικών ενδιαφερόντων τους.

EL