ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Μουσείο
Μονής Αγίας Νάπας

Το έργο της διαμόρφωσης Μουσείου και της αποκατάστασης, ανάδειξης και προβολής της Μονής Αγίας Νάπας πραγματοποιείται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού σε συνεργασία με διεθνή επιστημονική ομάδα.

Οι πρόσφατες ανασκαφικές δραστηριότητες στη Μονή συμβάλλουν σημαντικά στην επαναξιολόγηση του μνημείου. Τα ευρήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, συντηρούνται και θα εκτίθενται στο Μουσείο.

Το Μουσείο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό το 2024. Στις αίθουσες του Μουσείου θα φιλοξενούνται μόνιμα εκθέματα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ανακαλύψει την ιστορία της Μονής της Αγίας Νάπας και να γνωρίσει πτυχές της ιστορίας, του πολιτισμού, της καθημερινής ζωής και της οικονομίας της Κύπρου. Η εμπειρία του επισκέπτη θα συμπληρώνεται μέσω διαδραστικών, πολυμεσικών και ψηφιακών εφαρμογών, ειδικά διαμορφωμένων για το Μουσείο.

Στους χώρους της Μονής και του Μουσείου θα φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνονται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος».

Περισσότερες πληροφορίες και εικονική περιήγηση στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

EL