Εκδόσεις

Στη σειρά Ἱστορικὰ καὶ Θεολογικὰ Μελετήματα εκδίδονται τα Πρακτικά των Διεθνών Αγιολογικών Συνεδρίων

Κυπριακὴ Ἁγιολογία. Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Χριστίνα Κάκκουρα, Πρωτοπρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πρεσβ. Νικόλαος  Παπαντωνίου
Έτος έκδοσης: 2021
Αριθμός σελίδων: 763
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.
Σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-9877-3-3             ISSN: 2672-846X

 

 • Προλογικὸ σημείωμα, σ. 5
 • Ἐκδοτικὸ σημείωμα, σ. 7
 • Note from the editors, σ. 9
 • Πρόγραμμα Συνεδρίου, σ. 15
 • Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου Βασίλειος, Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Κυπριακῆς Ἁγιολογίας, σ.23
 • Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Προσφώνηση κατὰ τὴν τελετὴ ἔναρξης τοῦ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου
 • Κυπριακῆς Ἁγιολογίας, σ. 27
 • Περιλήψεις εἰσηγήσεων, σ. 33
 • Abstracts of Conference papers, σ. 81

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 • Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, Τὸ ἀποδιδόμενο στὸν ἅγιο Ἀνδρέα Κρήτης Ἐγκώμιο στὰ θαύματα
 • τοῦ ἁγίου Θεράποντα, σ. 119
 • Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου Βασίλειος, Πανηγύρεις πρὸς τιμὴν τῶν ἁγίων στὴν Κύπρο (4ος-12ος αἰ.), σ. 146
 • Αndre Binggeli, The Narrationes of Anastasiοs of Sinai and hagiological issues
 • in Cyprus in 7th century A.D., σ. 166
 • Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, «Χρήσεις» κυπριακῶν ἁγιολογικῶν κειμένων ἀπὸ τὸν Νίκωνα Μαυρορείτη. Ἀποτύπωση φορμαλισμοῦ καὶ προσήλωσης στὴν παράδοση, σ. 174
 • Ἠλίας Γιαρένης, Ὁ Ἀνώνυμος βιογράφος τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Χύτρων, καὶ ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Νικολάου Μυστικοῦ, σ. 191
 • Ἀρχιμανδρίτης Φώτιος Ἰωακείμ, Πλαστὰ Συναξάρια ἐν Κύπρῳ ἁγίων τῆς βυζαντινῆς περιόδου σὲ Ἀκολουθίες τῆς Τουρκοκρατίας, σ. 211
 • Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ἀ. Ἰωαννίδης, Κυπριακὰ Λειτουργικὰ Χειρόγραφα καὶ Ἁγιολογία, σ. 242
 • Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ἰωάννου, Ἁγιότητα καὶ πλάνη κατὰ τὸν ἅγιο Νεόφυτο τὸν Ἔγκλειστο, σ. 280
 • Χριστίνα Κάκκουρα, Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίας Ἀρκάδιος συντάκτης τῆς Ὁμιλίας
 • εἰς τὸν ἅγιον Γεώργιον (BHG 684), σ. 298
 • Γεώργιος Κάκκουρας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Λαμπαδιστής: Ἕνας ἰδιόρρυθμος μοναχὸς, σ. 322
 • Βασίλειος Κατσαρός, Βίος ἁγίου Γεωργίου Χοζιβίτου ἀπὸ τὸν μοναχὸ Ἀντώνιο (BHG 669):
 • Φιλολογικὴ καὶ λογοτεχνικὴ κριτικὴ τοῦ ἔργου, σ. 332
 • Lela Khoperia, Tinatin Tseradze, The Vita of Saint Epiphanius in Georgian translation, σ. 352
 • Chrysovalantis Kyriacou (with the co-operation of Charalambos Dendrinos), Τhe Encomium on St Barnabas by Alexander the Monk: Ecclesiastical and imperial politics in 6th century Byzantium, σ. 374
 • Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης, Βίος τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμιθοῦντος ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Πάφου Θεόδωρο (BHG, 1647, CPG, 7987), σ. 416
 • Μαρία Λεοντσίνη, Ἡ παρουσία τῶν Κυπρίων ἱεραρχῶν στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν 7ο αἰώνα: ἐκκλησιαστικὸ καὶ συγγραφικὸ ἔργο, σ. 438
 • Giovanni Paolo Maggioni, The Vita Latina of Saint Epiphanius, σ. 461
 • Χρῆστος Κ. Οἰκονόμου, Ὁ ἅγιος Νεόφυτος καὶ ὁ διάλογος περὶ ἀναγνωρίσεως καὶ ἀνακηρύξεως τῆς ἁγιότητάς του, σ. 489
 • Ἑλένη Προκοπίου, «Φῶς ἐκ τῆς γῆς» γιὰ τὸν Ἀμαθούσιο Ἐλεήμονα πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ἅγιο Ἰωάννη, σ. 506
 • Μαρίνα Σταυρινίδου, Kύπριοι ἅγιοι τῆς πρώιμης περιόδου (4ος-6ος αἰ.) καὶ ἡ ἀνέκδοτη
 • ὑμνογραφία τους, σ. 595
 • Χαράλαμπος Στεργιούλης, Πολυβίου ἐπισκόπου Ρινοκουρούρων, Εἰς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Βίου
 • τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Ἐπιφανίου: Μία ἀπόπειρα ρητορικῆς προσέγγισης τοῦ Βίου, σ. 624
 • Δημοσθένης N. Στρατηγόπουλος, Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικὰ κείμενα πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, σ. 653
 • Γιῶργος Φιλοθέου, Ἅγιος Ἀθανάσιος Πεντασχοινίτης: Ἡ ἐπιβεβαιώση τῶν πηγῶν
 • μέσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα, σ. 669
 • Ἀνδρέας Φούλιας, Ἀσκητήρια τῆς ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, σ. 678
 • Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Καρπασίτις (Ἁγία Φωτοῦ), σ. 36 

Στον τρίτο τόμο της σειράς Ιστορικά και Θεολογικά Μελετήματα  δημοσιεύονται τα Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Αγιολογικού Συνεδρίου, με τίτλο «Ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἐπιφάνιο στὸν ἅγιο Νεόφυτο τὸν Ἔγκλειστο (4ος-12ος αἰ.)»… Περισσότερα

Κυπριακὴ Ἁγιολογία. Πρακτικὰ Α΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης
Έτος έκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 590
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.
Σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-9381-9-3

Περιλήψεις εισηγήσεων
Βιβλιοκρισία του τόμου των Πρακτικών από τον Δρα Δημήτριο Αγορίτσα, Βυζαντινά 34 (2016) 388-393

Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας. Πατὴρ καὶ Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρακτικὰ Συνεδρίου

Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Νάσσης
Έτος έκδοσης: 2012
Αριθμός σελίδων: 628
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.
Σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-9381-1-7

Παρουσίαση του τόμου

Στη σειρά Αὐτοτελεῖς Ἐκδόσεις εκδίδονται πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες

Κυπριακὰ Ἁγιολογικὰ καὶ Μοναστηριολογικὰ Μελετήματα
Σειρά: Αὐτοτελεῖς Ἐκδόσεις, 3
Συγγραφέας: Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης
Έτος: 2021
Σελίδες:  xxv + 490
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.
Σκληρόδετο
ISSN: 2672-8486
ISBN: 978-9963-9877-2-6
Ἀλληλογραφία Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτη καὶ Δωροθέου Βουλησμᾶ. Τὸ Πηδάλιον καὶ οἱ «περιπέτειές» του

Σειρά: Αὐτοτελεῖς Ἐκδόσεις, 2
Συγγραφείς: Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Αντώνιος-Αιμίλιος Ταχιάος (†)
Έτος: 2020
Σελίδες: 500
Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.
Σκληρόδετο
ISBN: 978-9963-9877-1-9

Απόσπασμα από το κεφάλαιο Β΄ – Τὸ Πηδάλιον, σσ. 57-76.

Βιβλιοκρισία στο περιοδικό Zeitschrift “Ostkirchliche Studien” 70 (2021) από τον David Heith-Stade

Οι Αρχιεπίσκοποι της Κύπρου επί Οθωμανοκρατίας 1507/1–1878. Από το αυτοκέφαλο στην πολιτική - θρησκευτική (εθναρχική) δράση των Αρχιεπισκόπων της Κύπρου και τα προνόμιά τους

Σειρά: Αὐτοτελεῖς Ἐκδόσεις, 1
Συγγραφέας: Ανδρέας Π. Βίττης
Έτος: 2010
Σελίδες: 360

Διαστάσεις:

Σκληρόδετο

Ψηφιακές εκδόσεις

Στη σειρά Ψηφιακά Μελετήματα εκδίδονται από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» σε ηλεκτρονική μορφή πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες με θέματα από τo ευρύ ερευνητικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Πληροφορίες για τη σειρά.

Πληροφορίες για συγγραφείς.

Η σειρά Ψηφιακά Μελετήματα είναι ανοικτής πρόσβασης.

Online ISSN: 2672-8397

   Οι εργασίες χορηγούνται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Για το περιεχόμενο των τόμων εδώ.

Άλλες έντυπες εκδόσεις

Σταυρική Πορεία/Paths to the Cross. Κατάλογος Εκθεμάτων/Catalogue of Exhibits.

Επιμέλεια: Χριστίνα Κάκκουρα Συγγραφείς: Πρωτοπρ. Παρασκευάς Αγάθωνος, Χριστίνα Κάκκουρα, Γεώργιος Κάκκουρας, πρωτοπρ. Θεόδωρος Στυλιανού, πρωτοπρ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Πωλίνα Χριστοφή
Έτος: 2022
Σελίδες: 71
Διαστάσεις:
Χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-9877-4-0

Οδηγός Έκθεσης. Η ζωντανή παρουσία της Θεοτόκου στην Κύπρο διά των εικόνων της. 12 Φεβρουαρίου – 29 Μαρτίου 2020

Επιμέλεια: Χριστίνα Κάκκουρα Συγγραφείς: Μητρ. Κωνσταντίας Βασίλειος, Χριστίνα Κάκκουρα, Brigitta Schrade, Max Ritter
Έτος: 2020
Σελίδες: 59
Διαστάσεις:
Χαρτόδετο
ISBN: 978-9925-7505-2-8

Ἀρχαῖος Κῶδιξ Ἀρχιεπισκοπῆς / Κῶδιξ Ἀρχιεπισκοπῆς / Κώδικας Α΄ / Μέγας Κώδικας: Ἱστορία, Περιγραφή, Περιεχόμενα

Συγγραφέας: Ανδρέας Π. Βίττης
Έτος: 2013
Σελίδες: 85

Στις στροφές του ανέμου. Ποιήματα. 5 Συλλογές
Συγγραφέας: Παναγιώτης Καραγιάννης
Έτος: 2010
Σελίδες: 160
Διαστάσεις:
Χαρτόδετο
ISBN: 978-9963-9877-0-2

Γενικές πληροφορίες 

Κεντρική διάθεση εκδόσεων: Βιβλιοπωλείο Μυριόβιβλος, Παραλίμνι, 0035723741574

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 0035723812444(0) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]

Πληροφορίες για συγγραφείς

Εκδόσεις Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος»

Στην Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» εκδίδονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και άλλα έργα στους ευρύτερους τομείς της Αγιολογίας, της Θεολογίας, της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Γραμματολογίας, της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, της Οικολογίας, της Εκπαίδευσης, της Λαογραφίας, της Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Γίνονται αποδεκτές εργασίες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στη διεύθυνση: [email protected]