Εκδόσεις

Εκδόσεις Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος»

Στην Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» εκδίδονται, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και άλλα έργα στους ευρύτερους τομείς της Αγιολογίας, της Θεολογίας, της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Γραμματολογίας, της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής, της Οικολογίας, της Εκπαίδευσης, της Λαογραφίας, της Εκκλησιαστικής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Γίνονται αποδεκτές εργασίες στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα.

Οδηγίες προς συγγραφείς

Οι εργασίες πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (MS Word και PDF) στη διεύθυνση: [email protected]

Οι εργασίες δημοσιεύονται με προσωπική ευθύνη των συγγραφέων, ως προς το περιεχόμενο, τη γλωσσική μορφή και τα πνευματικά δικαιώματα.

  • Εκδοτική διαδικασία για επιστημονικές εργασίες:

Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να υποβάλλονται στην τελική τους μορφή.

Οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να συνοδεύονται από ξεχωριστό αρχείο, το οποίο να περιλαμβάνει τον Τίτλο του έργου, το όνομα του Συγγραφέα, σύντομη Περίληψη, Πίνακα Περιεχομένων και Ευρετήρια.

Οι επιστημονικές εργασίες που κατατίθενται αποστέλλονται ανώνυμα από την Εκδοτική Επιτροπή σε εξωτερικούς κριτές (peer reviewers), για τους οποίους τηρείται αυστηρή ανωνυμία.

  • Βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές:

Οι συγγραφείς μπορούν να υιοθετήσουν, με συνέπεια, το σύστημα βιβλιογραφικών παραπομπών και αναφορών που επιθυμούν.

Για δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών στην αγγλική γλώσσα προτείνεται να ακολουθούνται τα συστήματα Chicago Style ή Oxford Style.

Για δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών στην ελληνική γλώσσα παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες