Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. Ως Πρόεδρος της Ακαδημίας ορίζεται ο εκάστοτε Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου ασκεί την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει τον Διευθυντή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας.

Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ακαδημίας. Ο εκάστοτε Διευθυντής της Ακαδημίας είναι υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης των δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και δράσεων της Πολιτιστικής Ακαδημίας – Ερευνητικού Κέντρου «Άγιος Επιφάνιος». Ο Διευθυντής φέρει την ευθύνη της επίβλεψης για θέματα φροντίδας, ασφάλειας, λειτουργίας, ελέγχου και συντήρησης της έδρας της Ακαδημίας, του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αγίας Νάπας και των συλλογών του.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας

Πρόεδρος: Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος

Εκτελεστική Διευθύντρια: Δρ Χριστίνα Κάκκουρα

Γραμματέας: Τόνυ Γιένσεν