ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. 

Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος

Γραμματέας: Τόνυ Καραγιάννης Γιένσεν ([email protected])

Μέλη: Ομότιμος Καθηγητής Κώστας Ν. Κωσταντινίδης, Χρίστος Ζαννέττου, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κκαράς

Εκτελεστική Διευθύντρια: Δρ Χριστίνα Κάκκουρα ([email protected])

 

EL