Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο.