Διεθνή Συνέδρια Κυπριακής Αγιολογίας

Το 2008 διοργανώθηκε από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» και την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου το πρώτο από μια σειρά συνεδρίων αφιερωμένων στη μελέτη της Κυπριακής Αγιολογίας. Τα συνέδρια πραγματοποιούνται ανά διετία. Το πρώτο συνέδριο είχε τίτλο «Ἅγιος Ἐπιφάνιος Κωνσταντίας. Πατὴρ καὶ Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας». Ακολούθησαν πέντε συνέδρια αφιερωμένα στην Κυπριακή Αγιολογία. Στα διεθνή αυτά συνέδρια εξετάζονται από έγκριτους ερευνητές της Κύπρου και του εξωτερικού θέματα που καλύπτουν περιόδους και πτυχές της Κυπριακής Αγιολογίας (Θεολογία, Ιστορία, Γραμματολογία, Παλαιογραφία, Τέχνη, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Δίκαιο, Μουσική, Λαογραφία).

Διεθνές Συνέδριο. Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας.
Πατήρ και διδάσκαλος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.
8-11 Μαΐου 2008

Α΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
9-12 Φεβρουαρίου 2012

Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας
Από τον άγιο Επιφάνιο
στον άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο
(4ος-12ος αι.)

13-15 Φεβρουαρίου 2014

Γ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Φραγκοκρατία-Ενετοκρατία-
Τουρκοκρατία
 (1191-1878)
25-27 Φεβρουαρίου 2016

Δ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Οικουμενικοί Άγιοι τιμώμενοι στην Κύπρο
1-3 Φεβρουαρίου 2018

Ε΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Η τιμή της Θεοτόκου στην Κύπρο
12-16 Φεβρουαρίου 2020

ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Η τιμή του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο
1-4 Μαΐου 2022