ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Διεθνή Συνέδρια Κυπριακής Αγιολογίας

Στα Διεθνή Συνέδρια Κυπριακής Αγιολογίας εξετάζονται από έγκριτους ερευνητές της Κύπρου και του εξωτερικού θέματα που καλύπτουν περιόδους και πτυχές της Κυπριακής Αγιολογίας (Θεολογία, Ιστορία, Γραμματολογία, Παλαιογραφία, Τέχνη, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Δίκαιο, Μουσική, Λαογραφία).Τα συνέδρια πραγματοποιούνται ανά διετία.

Στόχος των Διεθνών Συνεδρίων Κυπριακής Αγιολογίας είναι η συστηματική προβολή της «νήσου των αγίων» Κύπρου στον παγκόσμιο χριστιανικό κόσμο και η πρωτοποριακή έκφραση του μεγάλου πνευματικού της πλούτου.

Το 2008 διοργανώθηκε από την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» και την Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου το πρώτο από τη σειρά των συνεδρίων που είναι αφιερωμένα στη μελέτη της Κυπριακής Αγιολογίας, με τίτλο Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας. Πατήρ και διδάσκαλος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.

Από το 2012 μέχρι το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί από τη Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου και την Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» έξι Διεθνή Αγιολογικά Συνέδρια, με ειδικές θεματικές, εξετάζοντας τη βυζαντινή περίοδο της Κυπριακής Αγιολογίας, την Κυπριακή Αγιολογία κατά τη Λατινοκρατία και Οθωμανοκρατία, την τιμή οικουμενικών αγίων στην Κύπρο, την τιμή της Θεοτόκου και την τιμή του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο. 

Αποτέλεσμα των Συνεδρίων είναι η έκδοση επιστημονικών Πρακτικών. 

Διεθνές Συνέδριο. Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντίας.
Πατήρ και διδάσκαλος της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.
8-11 Μαΐου 2008

Α΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
9-12 Φεβρουαρίου 2012

Β΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας
Από τον άγιο Επιφάνιο
στον άγιο Νεόφυτο τον Έγκλειστο
(4ος-12ος αι.)

13-15 Φεβρουαρίου 2014

Γ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Φραγκοκρατία-Ενετοκρατία-
Τουρκοκρατία
 (1191-1878)
25-27 Φεβρουαρίου 2016

Δ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Οικουμενικοί Άγιοι τιμώμενοι στην Κύπρο
1-3 Φεβρουαρίου 2018

Ε΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Η τιμή της Θεοτόκου στην Κύπρο
12-16 Φεβρουαρίου 2020

ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο
Κυπριακής Αγιολογίας
Η τιμή του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο
1-4 Μαΐου 2022

EL