Σεμινάρια Βυζαντινής Μουσικής

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί σύντομα.