ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Βιβλιοθήκη

Σκοπός της δημιουργίας της βιβλιοθήκης της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτου Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού είναι να συμβάλει στην προσπάθεια κάλυψης των ερευνητικών αναγκών της Ακαδημίας, επιστημόνων, ερευνητών και φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Η Ακαδημία συνεργάζεται με αριθμό κυπριακών βιβλιοθηκών.

EL