ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βιβλιοθήκη

Σκοπός της δημιουργίας της βιβλιοθήκης της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» – Ινστιτούτου Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού είναι να συμβάλει στην προσπάθεια κάλυψης των ερευνητικών αναγκών της Ακαδημίας, επιστημόνων, ερευνητών και φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τίτλων, που αφορούν τις ανθρωπιστικές και θεολογικές επιστήμες, κυρίως την Κυπριακή Αγιολογία και την ιστορία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό της Κύπρου και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Στη βιβλιοθήκη περιλαμβάνονται επίσης βασικά ερευνητικά εργαλεία, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, και επιστημονικά περιοδικά. Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιοθήκης έχει καταλογογραφηθεί και για την οργάνωσή της ακολουθούνται βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. 

Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με αριθμό κυπριακών βιβλιοθηκών.

EL