ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Έντοπος»

Έχοντας ως βασικό πυρήνα επιλεγμένα εκκλησιαστικά μνημεία στους Δήμους και Κοινότητες της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, το πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάδειξη των θρησκευτικών θησαυρών, την προώθηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πλούτου της περιοχής. 

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος «Έντοπος» διαμορφώνονται πολιτιστικές διαδρομές και διοργανώνονται ξεναγήσεις σε εκκλησιαστικά μνημεία και μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης μητροπολιτικής περιφέρειας Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

EL