ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτιστική Ακαδημία
«Άγιος Επιφάνιος»
Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών
και Πολιτισμού

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» –Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 2008 και ανασυστάθηκε το 2022. Αποβλέπει, μέσω εκδόσεων, συνεδρίων, προγραμμάτων και δράσεων, στην προώθηση της έρευνας και στη μελέτη και προαγωγή της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ακαδημία                                                            

   Αγία Νάπα

  Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού

Συνέδρια

Εκδόσεις

Δραστηριότητες

Βιβλιοθήκη

EL