Πολιτιστική Ακαδημία
Ερευνητικό Κέντρο
«Άγιος Επιφάνιος»

Η Πολιτιστική Ακαδημία – Ερευνητικό Κέντρο «Άγιος Επιφάνιος» ιδρύθηκε το 2008 και αποβλέπει, μέσω εκδόσεων, συνεδρίων, προγραμμάτων και δράσεων, στην προώθηση της έρευνας και στη μελέτη και προαγωγή της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ακαδημία                                                            

   Αγία Νάπα

  Ερευνητικό Κέντρο

Συνέδρια

Εκδόσεις

Δραστηριότητες

Βιβλιοθήκη