ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Search

Ακαδημία     

Η Πολιτιστική Ακαδημία «Άγιος Επιφάνιος» –
Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού 
ιδρύθηκε το 2008 και ανασυστάθηκε το 2022.
Αποβλέπει, μέσω εκδόσεων, συνεδρίων,
προγραμμάτων και δράσεων,
στην προώθηση της έρευνας
και στη μελέτη και προαγωγή
της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυσικής κληρονομιάς
της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής
της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

 Αγία Νάπα

Έδρα της Ακαδημίας είναι
η Ιερά Μονή
Παναγίας Αγίας Νάπας
στην Αγία Νάπα,
στην Αμμόχωστο.

Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών και Πολιτισμού

Η  Ακαδημία επιδιώκει να διαμορφώσει και να στηρίξει πρωτότυπα ερευνητικά έργα
που αποσκοπούν στην προώθηση της έρευνας, μελέτης και προαγωγής
της πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυσικής κληρονομιάς

Συνέδρια

Εκδόσεις

Δραστηριότητες

Βιβλιοθήκη

EL