Πληροφορίες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ«ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ»

Τήν ἵδρυση Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» ἐξήγγειλε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος, στήν εἰσαγωγική ὁμιλία του, στό Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο, μέ θέμα: «Ἅγιος Ἐπιφάνιος: Πατήρ καί Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, 368–2008 Ἐπίσκοπος Κωνσταντίας». Ο Πανιερώτατος σημείωσε στην ομιλία του και τους στόχους της Πολιτιστικής Ακαδημίας, οι οποίοι είναι, μεταξύ άλλων και οι εξής:
α) ἡ συνέχιση τῆς μελέτης τοῦ θεολογικοῦ καί συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ Ἐπιφανίου Κωνσταντίας,
β) ἡ δημιουργία Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου ἐντός τῶν κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μονῆς, στό ὁποῖο ὁ ἐπισκέπτης θά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἔλθει σέ ἐπαφή μέ τή λατρευτική καί πολιτιστική παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
γ) ἡ ἔκδοση σημαντικῶν κειμένων καί ἄλλων περιοδικῶν ἐκδόσεων,
δ) ἡ διοργάνωση διεθνῶν καί τοπικοῦ ἐνδιαφέροντος συνεδρίων καί
ἔ) ἡ διοργάνωση ποικίλων πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων προβολῆς τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν ἀξιῶν τοῦ τόπου.

H Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» εἶναι πλέον γεγονός. Ἕδρα τῆς Πολιτιστικῆς Ἀκαδημίας εἶναι ἡ ἀρχαία Μονή Παναγίας Ἁγίας Νάπας. Στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς ἐν λόγω Ἀκαδημίας εἶναι καί οἱ ἐκδόσεις βιβλίων, ἐκδηλώσεις καί Συνέδρια. Ἤδη ἔχει πραγματοποιηθεῖ τό Ἅ΄Διεθνές Ἁγιολογικό Συνέδριο, ἐνῶ τό Φεβρουάριο προγραμματίζεται τό Β΄Διεθνές Ἁγιολογικό Συνέδριο. Ἀναλυτικότερα, ἡ Πολιτιστική Ἀκαδημία «Ἅγιος Ἐπιφάνιος» δραστηριοποιεῖται σήμερα στούς ἑξῆς τομεῖς:
α) Ἵδρυση Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου, β) Δημιουργία Συνεδριακοῦ Κέντρου γιά διοργάνωση ἤ φιλοξενία Συνεδρίων θεολογικοῦ καί πολιτιστικοῦ περιεχομένου, γ) Ἐγκατάσταση καί διοργάνωση βιβλιοθήκης μέ προσανατολισμό τή μελέτη τῶν Πολιτισμῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν Κυπριακή Ἁγιολογία, δ) Ἔκδοση ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν καί λογοτεχνικῶν ἔργων, ε) Ἰνστιτούτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν (Masters), σέ συνεργασία μέ τό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέ θέματα τήν Κυπριακή Ἁγιολογία καί τούς Πολιτισμούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί στ) Διοργάνωση ποικίλων πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων.

769dd1_5608da1fbae84d8c94956172919c1135 (1)

Μοναστήρι Παναγίας Αγίας Νάπας