Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες

Α’ Αγιολογικό Συνέδριο

Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας πραγματοποιήθηκε από τις 9-12 Φεβρουαρίου 2012 στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι. Στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν τριάντα δύο Καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

B’ Αγιολογικό Συνέδριο

Το Β΄ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας πραγματοποιήθηκε από τις 13 μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2014 στο Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.


Γ’ Αγιολογικό Συνέδριο

Το Γ΄ Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2016 στο Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου στο Παραλίμνι. Το
Συνέδριο θα φέρει τον γενικό τίτλο: «Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας. Φραγκοκρατία-Ενετοκρατία-Τουρκοκρατία (1191-1878)» .